NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Làm cho không gian của bạn thật sự là của bạn

Xây dựng và duy trì các mối quan hệ khách hàng lâu dài, 
Trực quan hóa và tạo ra các không gian sống động, đặc biệt và có thể sống được, 
Giao tiếp, thông báo và hướng dẫn khách hàng của chúng tôi với sự chính trực, minh bạch và trái tim, 
Luôn phù hợp và đổi mới, 
Chỉ hứa những gì chúng tôi có thể cung cấp và cung cấp nhiều hơn chúng tôi hứa!

SỨ MỆNH

Xây dựng Netacons phấn đấu để cung cấp các giải pháp toàn diện về thiết kế kiến trúc và xây dựng công trình chuyên nghiệp, lấy khách hàng làm trung tâm và đảm bảo chất lượng công trình một cách tốt nhất.

TRIẾT LÝ CỦA XÂY DỰNG NETACONS: 

Khẩu hiệu công ty: ” Luôn phù hợp và đổi mới”

Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Netacons luôn xây dựng và phát triển thương hiệu của mình bằng sự kết hợp của:

  • Hiệu suất: gia tăng các giá trị về chất lượng và hiệu quả dịch vụ cho khách hàng, không ngừng cải tiến và nâng cao khả năng thực hiện, trình độ quản lý dịch vụ của mình.
  • Niềm đam mê: Chúng tôi có một niềm đam mê cho những gì chúng tôi làm.
  • Hợp tác: Chúng tôi làm hết sức mình khi làm việc cùng nhau. Mỗi đóng góp của các thành viên trong nhóm đều quan trọng đối với việc đạt được thành công các mục tiêu của chúng tôi
  • Đảm bảo: luôn thực hiện đầy đủ những cam kết của mình một cách tích cực và có trách nhiệm. Xây dựng thương hiệu, hình ảnh Công ty thành một địa chỉ uy tín và đáng tin cậy nhất.